Konsten att skicka budskap

                I en naturlig värld är det övernaturliga och onaturliga naturligt

 

Stella Eklund Karlsson

 Galleri Gudarna Målar och berättar 

Markko "Marco" Eklund Karlsson

Galleri Naturens musik

Skogås Bilder

Ett vänligt ord kan göra under - Ett vänligt ord är änglabud,

En hjärtlig blick, ett tacksamt ord - Ord av evighet. 

 

Konsten att skicka budskap!